Parkeringsfrågan

SiS
Styrsö i Samverkan

Hur parkerar vi på Saltholmen?

Livsviktigt för ett liv i

Södra skärgården...


De senaste åren har kampen om en parkeringsplats på Saltholmen blivit allt hårdare. Ett normalt liv med arbete och barn fordrar som regel daglig tillgång till bil.


Detta vill Göteborgs politiker förvägra oss i Södra skärgården och stundtals har känslovågorna svallat hos öborna. Här redogär vi för de senaste årens olika turer.

 

Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården, T-puls, är ett projekt som Stadsbyggnadskontoret i Göteborg håller i med uppgivet syfte att skapa förutsättningar för att en attraktiv skärgård som är tillgänglig för alla. De flesta öbor och därmed SiS har inte imponerats av förslagen utan kritiserat projektet på olika sätt.


Sedan en tid drivs dessa frågor mest av SSiS - Södra Skärgården i Samverkan eftersom de är gemensamma för hela vår skärgård. Arbetet fortgår alltjämt genom våra förhandlare och man kan läsa det aktuella på SSiS webbplats. Här är annars länkar till dokumentation för de senaste åren.


• Åsikter om kostnader hämtat från Facebook 


• Här en länk till T-puls webbplats


• Presentation T-puls i Ö-dialogen 2016-09-15


• Nytt uppdragsdirektiv från Stadsledningskontoret om T-puls  |  Powerpoint


Vår sammanställning med viktiga dokument från debatten 2016


• T-puls presentation på Ö-dialogen 2016-12-01 


Facebookgrupp om Saltholmens parkering


I slutet av 2016 bytte kommunen inställning till våra P-problem och angav nya direktiv. En konsultfirma, Tyréns, fick i uppdrag att presentera olika lösningar:


Tyréns förslag med tre olika lösningar från maj -17 (29 MB)


• Protester mot nya höjningar av P-avgifterna i dec -17


• Statsledningskontorets utredning om Saltholmen 


• SSiS yttrande över SLK:s förslag


• Göteborgs-Posten rapporterar 2018-03-28


• SSiS aktivitetsrapport 2018-04-18


SSiS har framgång i våra planer att omdana parkeringarna i juni 2019. Läs protokoll från Kommunstyrelsen och PPT-noteringar. Här utdrag från SSiS hemsida.


Man kan väl säga att Grefab obstruerar mot de föreslagna ändringarna. I detta dokument av P-bolaget från 2020-02-28 menar Grefab att de inte kan ta båtar från Långedrag till Talattagatans parkering, vilket är 66 meter. I Hinsholmskilen körs båtar upp till 500 meter! Nonsens!

 

© Copyright 2015-2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!