Kalvhagskolan

SiS
Styrsö i Samverkan

Skolor på Styrsö

Kalvhagskolan flyttar


Denna skola byggdes på Kalvhagens sanka mark på 1970-talet glada dagar. Ett dåligt bygge redan från början.


Under 2019 pågår därför bygget av en ny skolbyggnad vid Styrsöskolan, som väntas tas i bruk 2010.


Mycket diskussioner ägde rum under utredningstiden.

Historik

Under många år har Kalvhagskolan haft problem med dålig inomhusmiljö. Trots flera insatser har man inte lyckats komma till rätta med situationen. Av den anledningen har andra lösningar diskuterats. Se bakgrund.


• Den 20 januari 2016 arrangerade SiS ett öppet möte för att få information i frågan och därpå tog SDN Västra Göteborg beslut om att Kalvhagskolan skall flytta till nya lokaler, som skall placeras vid Styrsöskolan.


• I juni 2016 tog SDN Västra Göteborg beslut om att begära investeringsmedel från kommunstyrelsen samt att förvaltningen ska återkomma till stadsdelsnämnden med ytterligare information om Styrsöskolan och dess närliggande projekt.


• I oktober 2016 hölls ett avstämningsmöte mellan LS, LF och STF. Det pågick många byggprojekt i Göteborg. Se rapport 2017-01-23.

PowerPoint-bilder från kommunens möte 2017-05-16


Rapport från SDN:s infomöte på Styrsöskolan 3 oktober


Kommunens PowerPoint-presentation 3 oktober


Rektor informerar om skolflytten 2018-04-19 


• Insändare i Göteborg-Posten 16 nov om vandaliseringar 

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!