Byggstopp

SiS
Styrsö i Samverkan

Vad skjuter dom på?

Byggstopp i hela Södra skärgården!


Ryktet att det skulle råda stopp i byggplanerandet i på Styrsö och de andra öarna visar sig nu vara sant!

     Försvarsmakten har begärt utökning av området för militärövningar i anledning av att amfibieregementet kan komma att återläggas på Käringberget.

      Detta medför att bullerproblemen måste närmare utredas och i avvaktan på denna behandling har kommunen passat på att lägga stopp på alla planarbeten och bygglov.
      Ärendet från 2011 (M 2012/ 21/Ma/M) bereds fortfarande på Miljödepartementet, varvid nya påpekanden ständigt tillkommer i pågående interna sammanträden och mejlväxling. Regeringen den part som skall besluta i frågan, troligen 2020.

• Artikel från juli 2019 om fler skjutningar i Skärgården 2019-07-25a


• Artikel från juli 2019 om att tillstånd saknas för skjutningarna 2019-07-25b


• Skärgårdsuppropet har läst underlag för försvarsbeslut. Läs text från 2019-11-18


• Skärmdump av SSIS Facebooksida där Skärgårdsuppropet skriver 2019-11-24


• Gustaf Asplunds propå till samling för aktion 2019-11-25


Handlingar om ärendets handläggn i Länstyrelse & regering, upplagt 2019-11-28


Infomöte om skjutfältet utlyst till den 9 december. Tala om representation på mötet med ordföranden i din förening.    Noteringar från mötet här!


Bra artikel i Göteborgs-Posten som redovisar läget och aktörerna 2019-12-08


• Skärgårdsuppropets debattartikel i Göteborgs-Posten 2020-01-19


Inlaga från SSIS, Södra Skärgården i Samverkan 2020-01-21
Skärgårdsuppropet webbsida     • SSIS Facebook     • Skärgardsuppropet FacebookNYTT!

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!