Våra ärenden

Diskussioner och påverkan

Våra ärenden

För att i någon mån möjliggöra insikt i ett ärendes utveckling försöker vi sammanställa inlagor, kommentarer

och beslut på denna sida. Oftast blir det ett pdf-dokument med länkar som vi fyller på med det senaste nedtill.

Rev dat 2020-01-21

Byggstopp i Södra skärgården

Det har i höst ryktats att det skulle råda stopp i byggplanerandet i på Styrsö och de andra öarna. Det visar sig nu vara sant! Försvarsmakten har begärt utökning av skyddsområdet för militärövningar i anledning av att amfibieregementet kan komma att återläggas på Käringberget. Detta medför att bullerproblemen måste utredas och i avvaktan på denna behandling har kommunen passat på att lägga stopp på alla bygglov och planarbeten. Klicka här! 

Rev dat 2019-11-18

Offentliga toaletter vid båtterminalerna

Vi har tröttnat på att Göteborg & Co m fl skickar ut besökare till bl a Styrsö för Styrsöborna att ta hand om. Vi välkomnar besökare året om, men vi måste få kommunens hjälp med sådant som papperskorgar och inte minst toaletter vid båtterminalerna. Läs om våra kontakter här!

Rev dat 2019-04-25

Planer för Styrsö

Kommunens planeringsarbete för Södra skärgården har lagts på is. Den nya översiktsplanen verkar hämmad av det faktum att det inte finns nödvändiga parkeringsplatser att tilgå. Läs om våra kontakter med kommunen här. 

Rev dat 2019-03-31

Turism och besöksnäring

Av gemensamt intresse för styrsöborna är att våra gäster finner sig väl tillrätta och får möjlighet att upptäcka vår unika miljö.


Våra företagare försöker så gott det går att ordna för våra besökare. Läs här!

Rev dat 2018-05-01

Kalvhagskolan

Under många år har Kalvhagskolan haft problem med dålig inomhusmiljö. Nu är beslutat att en skola som är under uppbyggnad skall användas i stället. Läs historiken!

Rev dat 2020-03-19

Parkering Saltholmen / T-puls

Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården är ett projekt som Stadsbyggnadskontoret i Göteborg håller i med uppgivet syfte att skapa förutsättningar för att en attraktiv skärgård som är tillgänglig för alla. De flesta öbor och därmed SiS har inte imponerats av förslagen utan kritiserat projektet på olika sätt.  Läs om de senaste årens turer om vår parkeringsplats!

Rev dat 2019-03-31

Ny samverkan för hela Södra Skärgården

Under 2017 började några personer på de olika öarna att bilda en gemensam intressegrupp, där ö-gemensamma frågor kunde dryftas och ge upphov till mer heltäckande åsikter för skärgårdsborna. Läs vidare här!

Rev dat 2019-04-03

Ö-dialogen i Västra Göteborg

Ö-dialogen skall vara ett forum för samtal och ömsesidig information mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden. Nu har lovats att även två kommunalråd skall närvara vid sammanträdena. Här kan du läsa vidare.

Rev dat 2019-11-05

Fria Styrsöbloggen

Ibland går man omkring och funderar på något som kan känner är viktigt och som man tycker andra borde få ta del av. Vi prövar nu att upplåta låta plats till det där kåseriet om förhållanden på Styrsö eller hur man tycker att beslutsfattarna borde tänka. Det finns möjligheter till kommentarer. Klicka här!

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!