Toalettfrågan

SiS
Styrsö i Samverkan

Var är toaletten?

Ja, var finns toaletter för alla våra besökare?


I flera år har vi försökt att få kommunen att anlägga toaletter för det allt större antalet besökare, som året om skickas hit från Göteborg.


Alla är välkomna, men vi kan inte upplåta våra privata toaletter, utan det är faktiskt en kommunal angelägenhet.


Här intill har vi beskrivit en del av våra ansträngningar.

• Även om vi framfört önskemålen redan tidigare har vi här en inlaga 2016-11-03.


• En tjänsteman svarade 2011-11-28,


• varpå vi replikerade 2016-11-30.


• Ny inlaga till Ann-Sofie Hermansson skickad 2017-02-17 jämte PM.


• Projektledare Lovisa Gårlin träffade toa-guppen på Styrsö 2017-10-20.


• Gårlins rapport om toalettbehovet


• Vårt PM om kostnader för bajamajor


• Mejlväxling med den nya handläggaren i nov -18


Besök på Park o Naturförvaltningen i febr -19


• Under våren 2019 har vår toagrupp fört fram ett antal propåer om toalettbristerna


PM av Daniel Cardell på PoN om samverkan mellan förvaltningarna


• 9 oktober 2019 var en delegation från Park o Natur på besök angående toaletterna. Vi visade runt och PoNF har skrivit ett protokoll från besöket.

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!