Skärgården i Samverkan

SiS
Styrsö i Samverkan

Södra Skärgården i Samverkan

SSiS kopplar greppet!


Förmodligen inspirerade av SiS har SSiS öppnat upp ett samarbete inom alla de sex största öarna i Södra Skärgården.


Här kan frågor ges större tyngd som remissinstans. Man håller på att organisera sig som en regelrätt ideell intresseförening.

Ny samverkan för hela Södra Skärgården


En utlösande faktor var det uppmärksammade stormötet på Donsö den 20 mars 2016 där P-bolaget försökte förklara att man ville ta bort fasta p-tillstånd. Läs rapporten.


Därefter samlade sig öborna till en gemensam debattartikel i GP som du kan läsa här


SSiS har nu egen hemsida där man kan följa våra delegaters ansträngningar.

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!