Om oss

SiS
Styrsö i Samverkan

Arbores

Arbores bildades redan 1866 med visionen att försköna den då så karga, skogsfattiga och ogästvänliga ön. Förutom vård och skötsel av vårt gröna arv har föreningen vidgat engagemanget till att även förvalta arvet av traditioner och trivsel på ön. Till hemsidan.

Elimförsamlingen

Elimförsamlingen på Styrsö bildades 1926, och den nuvarande byggnaden vid Tången invigdes i maj 1970. Församlingen arbetar mycket med barn och ungdom, bland annat med Piren och Sommarligan. Till hemsidan.

Fastighetsägarna

Styrsö Fastighetsägareförening skall tillvarata gemensamma intressen för fastighetsägarna och verka för ett levande skärgårdssamhälle samt värna den unika miljön och karaktären på Styrsö. Man hyr ut redskap till medlemmarna och förvaltar den sk 24 augustifonden från 1926, vilken skall "stödja sådana ändamål, som äro för föreningen önskvärda." Till hemsidan.

Företagarna

Styrsö företagarförening har bildats för att ta tillvara alla dom kompetenser som finns på vår ö. Självklart skall vi även värna om företagsklimatet samt bidraga till den turistiska utvecklingen och försöka stödja nyetableringar. Till hemsidan.

Hembygdsföreningen

Styrsö Sockens Hembygdsförening förvaltar vårt kulturarv och vill vidga intresset för skärgårdsfolkets liv och leverne. Vi har ett museum och en egen fin gammal byggnad; Öbergska. Hemsidan visar upp ett stort antal artiklar, t o m lokala sånger. Till hemsidan.

Missionskyrkan

Styrsö missionsförsamling har nysatsat och 2010 invigdes en helt ny kyrka med makalöst läge i naturen. Man kan erbjuda "retreat" i 12 bekväma uthyrningsrum. Till hemsidan.

Stigfinnarna/Styrsö BK

Stigfinnarna består av flitiga Styrsöbor som anlagt naturstigar runt om hela Styrsö. Med ekonomiskt stöd från främst EU:s landsbygdsprogram har många ideella och svettiga timmar resulterat i en suverän möjlighet att jogga eller promenera i skärgårdsnaturen. Man ger också ut en gratis karta som kan hämtas vid varje båtterminal. Till hemsidan.

Styrsö BK

Styrsö bollklubb har anor från mellankrigstiden och med idogt arbete och många medlemmar har man inte bara fin fotbollsplan, utan klubbstuga till uthyrning och ett välutrustat gym. A-laget spelar i div 4 och man satsar mycket på verksamhet för de yngre. Till hemsidan.

Vind i Seglen

I mindre segeljullar bedrives seglarskola på Styrsös ostsida. Kurserna omfattar såväl teoretisk som praktisk segling. Man har också ett trivsamt klubbhus som kan hyras för sammankomster. Till hemsidan.

Svenska kyrkan

Nuvarande Styrsö kyrka är från 1754, men redan på 1500-talet kom folk för gudstjänst från de andra öarna till kapellet som då låg i Brännholmsviken. Församlingen är idag även verksam med kulturgärning inom musik och körverksamhet och andra sociala sammanhang för både vuxna och barn. Till hemsidan.

Vägföreningen

Styrsö Vägförening bildades 1957 för att sköta enskilda markägares och samfälligheters vägar på ön. En mycket liten del av öns vägnät är i dag kommunalt. Alla fastighetsägare är medlemmer i föreningen, med rätt att vara med och påverka, men också skyldighet att bidra till vägarnas kostnader. Till hemsidan.

Våra röster

Föreningarna på denna sida

bildar basen i SiS

Där diskuteras frågorna som skall tas upp på våra möten. Målsättningen är att vara med och påverka sin egen situation på Styrsö. Följande beslutades vid starten i september 2015.


Vad är Styrsö i Samverkan?

Styrsö i Samverkan är ett forum för föreningar på Styrsö som engagerar sig i öns utveckling och framtid. Ingen ny förening, men ett samarbetsorgan där föreningarna kan diskutera och agera gemensamt i frågor som är viktiga för vår ö. Styrsö Vägförening tog hösten 2015 initiativ till en första träff där vägföreningen tillsammans med Styrsö Fastighetsägareförening, Styrsö BK och Styrsö Sockens Hembygdsförening bildade detta forum, Styrsö i Samverkan. Vi välkomnar självklart andra intresserade föreningar i samarbetet.


Varför ett forum?

På 1700- och 1800-talen fanns lokala byordningar för Styrsö Sörgård, Styrsö Nordgård och Tången, där öborna bestämde regler och befattningshavare. Sedan blev vi municipalsamhälle och vidare en del av Styrsö Kommun och nu gäller Göteborgs stad och SDN Väst. Ju bättre rustade Styrsöborna blev med tiden – bättre hälsa, mer skolade, längre fritid och välbeställda – desto mindre inflytande fick vi ironiskt nog över vårt lokalsamhälle. Det finns knappast någon verkningsfull dialog mellan oss som bor – heltid eller deltid – på öarna och de som ”bestämmer” över Styrsös vardag, utveckling och framtid. Rykten om vad som ska hända snurrar ofta runt, som till exempel att Kalvhagsskolan skulle flytta, men ingen visste egentligen riktigt vad som var sant eller falskt.


Vad vill vi?

Vi efterlyser fakta och diskussion med beslutsfattare och tjänstemän. Det är Styrsöborna som är experter på att bo och leva på sin ö. För dessa erfarenheter vill vi alltså skapa möjligheter till dialog och inflytande i både aktuella och framtida frågor. Inledningsvis har vi bjudit in till publika möten kring olika konkreta sakfrågor. Ett möte om Kalvhagsskolans framtid var vårt första projekt.

Utöver dialogmöten vill vi också utveckla andra mer direkta former för lokalt inflytande. Dags för nya tag! Skriv ett mejl till oss på info@styrsosamverkan.se, eller ta del i diskussionerna på Facebook!


Webbredaktör och ansvarig utgivare för denna webbplats är Peter Andersson.

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!