Hot mot Styrsöskolan

SiS
Styrsö i Samverkan

Nya hot Styrsöskolan


Den nya kommunala skolförvaltningen skall börja tillämpa en byråkratisk ekonomisk modell för resurstilldelning. Detta är ytterst olämpligt för våra skärgårdsförhållanden och många opponerar sig.


Vår rektor som arbetat i flera år med dessa frågor har nu sagt upp sig och framtiden är oviss.

 

Läs några inlagor i blå rutan.

I början av 2020 kom det signaler att inte mindre är sju tjänster skulle bort på den utbyggda Strysöskolan uppe på höjden. Detta har föranlett en massiv proteststorm av öbor, lärare och elever som anser att resurserna snarast borde ökas. Här följer några inlägg.


SSIS skrivelse den 7 maj till gruppledarna för alla kommunala partier.


Henrik Munck och Jessica Blix rapporterar från sitt besök den 11 maj


Debattartikel i GP 12 maj från ett antal lärare på Styrsöskolan


Lärartjänster annonseras inte av kommunen - artikel i GP 25 maj (pren)


Skrivelse till politikerna - från Arbetsgruppen föräldrar med barn i Styrsöskolan


Inbjudan att rösta på Göteborgsförslag 3174 – Gör din röst hörd för Styrsö!


Skriv till politikerna - Arbetsgruppen behöver din hjälp!© Copyright 2015-2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!