Fria_bloggen

SiS
Styrsö i Samverkan

Här upplåter vi på prov en sida för mer genomarbetade texter. Eventuella  kommentarer kan skickas till blogg@styrsosamverkan.se eller Facebook.

Åsikerna som framförs här är skribenternas egna och inte representativa för Styrsö i Samverkan som helhet. Här välkomnar vi friktion och kritiska perspektiv!

Nostalgisk återblick                                 publicerat 2019-11-05


Tiden går och ibland kommer det inga intryck som manar till någon krönika. Men idag kom två stycken!

 

I brevlådan kom ett meddelande ägnat att späda på detta med flygskam. Just nästa år skall man inte flyga! Så kom vi av en slump i kontakt med ett gammalt anonymt kedjebrev – ni vet sådant som cirkulerade innan Facebooks dagar. Kommer någon ihåg kedjebrev? Man fick inte bryta kedjan. Bäst alltså att publicera det igen!


/pa

 

Till alla barn som överlevde 50-, 60-, 70- och 80 talet

 

Först så överlevde vi att födas av mammor som rökte och drack under graviditeten. Dom tog magnecyl och alla möjliga läkemedel. Man åt blue cheese-dressing samt åt tonfisk direkt ur burken och man blev aldrig testad för diabetes.

 

Efter detta trauma blev vi lagda på mage för att sova i en spjälsäng målad i en rosa eller babyblå färg med hög blyhalt. Vi hade ingen barnsäkerhet på medicinburkar, dörrar eller fönster och när vi cyklade hade vi ingen hjälm! För att inte tala om vilken risk vi tog när vi liftade. Som spädbarn och barn åkte man bil utan barnstol, bilkudde, säkerhetsbälte eller airbag. Vi drack vatten direkt ur trädgårdsslangen och INTE ur glas eller flaska. Vi delade läsk med flera kompisar och drack direkt ur flaskan och INGEN dog av detta. Vi åt muffins, mammas bullar, vitt bröd, riktigt smör och hade för mycket socker på cornflakes och i filen. Inte blev vi överviktiga för det! För att: VI VAR ALLTID UTE OCH LEKTE!!! Vi kunde gå hemifrån på morgonen leka hela dan och kom hem när gatlyktorna var tända. Ingen kunde nå oss på hela dan OCH VI VAR OKEJ!!

I timmar kunde vi bygga lådbilar av skräp för att sedan åka ned för någon backe och då upptäcka att vi glömt bromsarna. Efter att vi åkt in i träd och buskar ett par gånger lärde vi oss att lösa problemet. Vi hade inga Playstation, Nintendo, X-box, ingen video eller DVD, inga 150 kanaler på TV:n, inget surroundljud, CD-spelare, inga MOBILTELEFONER, DATORER inget Internet, MSN eller Facebook. Vi hade VÄNNER och dom fann vi UTOMHUS!!

 

Vi föll från träd och tak, skar oss, bröt armar och ben, slog ut tänder!! Och inte blev någon stämd eller anmäld för det. Vi åt maskar och kakor gjorda av sand eller jord men inte fortsatte maskarna att leva i magen!! Vi fick luftgevär vid 10 års ålder, vi hittade på spel och lekar med hjälp av en pinne och en tennisboll, och fast man sa att det kunde hända, så var det inte så många som fick sina ögon skadade av pinnarna. Vi cyklade eller gick till kompisar, ringde eller knackade på och ibland steg vi bara in och pratade med dem. Fotbollslaget hade uttagningar och alla blev inte uttagna. Dom som inte blev det, fick lära sig att handskas med besvikelsen. OTROLIGT ELLER HUR!!??

 

Tanken på att våra föräldrar skulle stå på vår sida om vi bröt mot lagen fanns inte. Dom var faktiskt lagens högra arm!! Denna generation har faktiskt fostrat de största risktagarna, problemlösarna och investerarna någonsin. De senaste 50 åren har varit en explosion av uppfinningar och nya idéer. Vi hade frihet, misslyckanden, framgång och ansvar och vi lärde oss att ta allt detta!!

 

Om du är en av dem så: GRATTIS!!

 

Du kanske vill dela med dig av detta till andra som har haft turen att få växa upp som barn den tiden innan ADVOKATER och MYNDIGHETER reglerade ditt liv för ”DITT EGET BÄSTA”??

 

TILL ER som tror att GUD vakar över er: Släng detta i papperskorgen!!

 

TILL ER ANDRA: Skicka detta vidare!!* * * * * * * * * * *Kärnkraft  2018?                                publicerat 2018-11-25


IPCC:s (FN:s klimatpanel) specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning har under två år arbetats fram i samarbete mellan hundratals experter från hela världen. Sedan den presenterades i oktober 2018 har ett starkt fokus riktats på miljöhotet. Dessvärre visar de flesta debattsugna stor okunnighet om de grundliggande orsakerna. Vi som äter kött och gillar att se oss om i Europa med resor eller köper en ny TV, beskylls för att vara hänsynslösa bovar. All konsumtion framställs som skadlig och söker få alla vardagsmänniskor att få dåligt samvete. Media ”ylar med vargarna” och följer strömmen av gröna kritiker utan att reflektera över sanningshalten i alla påståenden. Vid kontakt med köttindustrin får man veta att deras argument ständigt refuseras i media. Vi undanhålls alltså sakliga fakta av en okunnig journalistkår!


Givet att växthuseffekten – vilken nästan alla utom Trump tror på – är korrekt beskriven utifrån halten av koldioxid i atmosfären, så beror ju ökningen på att ofantliga mängder lagrat kol i jordskorpan hämtas upp och förbränns. Trots att CO2-halten är så låg som 0,04%, så bildar gasen ett slags spegel i atmosfären som reflekterar tillbaka solljuset som träffar jorden. Det går att läsa i bl a Wikipedia. Det är svårt att hitta siffror på hur mycket kolföreningar som tas upp från jordskorpan av människan, men en grov uppskattning kan röra sig om ca tio miljarder ton kolväteprodukter från olja, kol och naturgas per år. Det resulterar i utsläpp av koldioxid för hela världen som fördelar sig på följande sätt (i miljarder ton koldioxid): Naturgas 5,8 miljarder ton, Petroleum 11 miljarder ton, Kol 11,4 miljarder ton, enligt Energy Information Administration, USA (2005). Se bilden.


Kina bränner nästan hälften av världens kol, framför allt för att producera nog med elektricitet för att förse landets stora och tillsynes omättliga industri. USA bränner lågtaxerad bensin och har börjat pressa skifferlagren djupt i jordskorpan på gas och olja. Ryssland vurmar för sin naturgas som är lika fossil som all annan jordgas. Tyskland köper gasen och stänger sin kärnkraft. Även tillverkning av cement är en stor källa till koldioxidutsläpp.


Moder jord har en förmåga att absorbera koldioxid, vilket man kan läsa om i Kolcykeln. Men man får inte förledas av skylten på Max hamburgerkedja som säger: ”Vi klimatmärker vår mat och klimatkompenserar genom att plantera träd i Afrika.” Träd ombildar föralldel CO2 till bundet kol och syre, men det är bara tillfälligt. Till slut dör trädet och bryts åter ned till samma mängd koldioxid av maskar och mikroorganismer. Gräs och växter som bundit CO2 i fotosyntesen kan ätas av djur och kolet tar en omväg till återbildande genom kött på människornas tallrikar. Men till slut blir allt koldioxid i alla fall!


Ekologisk mat?

I vissa kommuner råder en hysteri att all kommunalt tillagad mat skall vara ekologisk. Dvs fri från kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel etc. Det är som att man tror att icke ekologisk mat skulle vara skadlig att äta, eller medföra andra katastrofer. Jag tycker att dessa ”ekologister” saknar proportion i bedömningen. Vad tjänar det för nytta om 50 år att man avhållit sig från alla pesticider när stormar och skyfall vräker ned skogar och spolar bort åkermark pga klimatändringen? Jag såg ett TV-program om skogsjordbruk utan vare sig kemikalier eller konstgödsel, där boskapen betade växterna på ett helt koldioxidneutralt sätt. Bönderna menade att köttet blev dyrare, men det var ändå hög efterfrågan av medvetna kunder. Tänk om vi kunde få koldioxidneutralt kött i våra livsmedelsaffärer! Hellre det än de heliga ekologiska produkterna!


Kärnkraft är lösningen på CO2-problemet

Det jag förvånar mig mest över är att den tidigare förkättrade kärnkraften inte debatteras alls idag. Man får gå flera år tillbaka för att hitta sakliga artiklar som beskriver kärnkraft ur ett miljö- och klimatperspektiv. Personligen oroar jag mig betydligt mindre för eventuella problem med slutförvaring, än den klimatkatastrof som nästan alla inser är på gång med uppvärmningen av jorden. Vi har samlat två vederhäftiga artiklar om dagens kärnkraft som kan hämtas med denna länk.


Jag menar att fokus måste riktas på att minska den oerhörda mängd kol som lyfts upp från jordskorpan i stället för att avstå från kött. Visst är det bra att inte använda fossila bränslen, men vindkraft och solceller (1,6% av världsproduktionen) räcker dåligt till i jämförelse med fossil-produktionen. Inte heller vattenkraften räcker. Men man kan välja varor som inte transporterats så långt. Och kanske tänka på att varje ton aluminium skapar utsläpp av 12,7 ton CO2 vid den elintensiva produktionen. Hur många personliga flygresor kan vi egentligen belasta klimatet med? Och kanske vi får börja ersätta användning av kolets olika former med den nya säkra kärnkraften? Läs artiklarna och tänk efter!


Peter Andersson


* * * * * * * * * * *Blockpolitiken död ???                    publicerat 2018-09-13


Statsminister Löfvén på valnatten: ”Valet innebär blockpolitikens död!” Här skulle man behöva citera Carl Bildt: ”Totalt trams!”


Vänster/höger-skalan

För över tvåhundra år sedan uppkom definitionen vänster och höger i politiken. Även om förutsättningarna varierat över tiderna finns grunderna till denna uppdelning kvar. Till vänster står socialism med det offentligas makt och till höger individen och marknadskrafterna. Någon definierar t o m skillnaden som statsapparaten kontra näringslivet.


Det går inte att förneka att vänstern vill höja skatter och själva göra medborgarnas val inom t ex skolor, omsorg och sjukvård, medan högern vill stimulera arbetsinsatser och företagande med sänkta skatter och konkurrensutsättning med kvalitetskontroll inom den offentliga sektorn. Vänstern vill likrikta all utbildning så att alla skall bli akademiker oavsett lämplighet eller förmåga, partierna till höger vill snarare öppna vägar till avancemang på alla områden genom att stimulera eget engagemang och karriärstegar. Inte bara de obegåvade och oförmögna skall få stöd efter sina behov, även de som har hög begåvning och kapacitet skall få stöd för att uppnå sådana topplatser som behövs för att Sverige skall klara konkurrensen från lågprisländer.


Till vänster är partitillhörighet och partibok en genväg till högre poster, även om man inte har någon reell förmåga att kunna överblicka och omfatta det ansvarsområde som man blir satt att sköta. Dagens politik på alla nivåer visar många exempel på usla och misslyckade ministrar och motsvarande. ”Rörelsen” söker skydda sina adepter mot den farliga kommersialismen, men detta misslyckas alltför ofta vilket kan uttydas i alla dessa mutskandaler och uppdagade fall av ”svågerpolitik”. Högern är väl i detta hänseende inte stort mycket bättre, men troligen har de företrädare som tas fram högre kompetens än blott en partibok.


För mig kokar vänster/högerskalan ned till hur livsvalen skall skötas. För mig är det otänkbart att behöva skicka mina barn till en av samhället utsedd skola, när det finns en som sköter sitt uppdrag mycket bättre än den offentligt drivna. För mig är det skamligt att behöva acceptera en uselt skött hemtjänst för min nära släkting, när en privat vårdgivare kan göra det till samma – eller lägre – kostnad, men med betydligt högre nöjdhetsfaktor. Personligen sällar jag mig till Leif Östlings sympatisörer och ifrågasätter vad jag får tillbaka av den obligatoriska sjukförsäkringen, när sjukvården inte kan leverera vad som lovats för mina behov. Årslånga köer till diagnos och sedan behandling – även cancer – gör att den svenska modellen med offentlig vänsterpolitik visat sig helt otillräcklig.


Fackföreningar

Historien visar att företagare alltid utnyttjat sin arbetskraft att utveckla sitt eget företag mot större lönsamhet och vinster. I goda tider gavs det möjlighet till socialt ansvarstagande – den ibland förkättrade tyske kanslern Bismarck var därvid en föregångare på 1880-talet. Han fick inte fullfölja sina ambitioner utan åsidosattes av kaiser Wilhelm II, som ville ha kolonier i stället, vilket var poplärt bland Europas stater på den tiden. Resultatet blev 1:a världskriget!


Men giriga företagare måste förstås få en adekvat motpart för rimlig social rättvisa. Det blev fackföreningarna som tog sig rätten att tillämpa ett fredligt våld – strejken! Med hård och tärande kamp vann dom sin status i början av 1900-talet och har behållit sin maktposition – nuförtiden tyglad av omfattande fredsavtal med arbetsgivarorganisationer. Ett spel som behåller freden, men som driver löner utan hänsyn till låglöneländernas ökade konkurrenskraft. Mycket svensk industri och produktion har försvunnit; skeppsvarv, teko, livsmedelsproduktion och numera även enklare it-jobb har emigrerat. Helst bör man vara civilingenjör, civilekonom, ha 15 års erfarenhet och vara 25 år utan familj och barn för att få jobb idag. Kraven för en anställning är enorma!


Man kanske kan säga att fackföreningarna är vänsterns väpnade gren och genom sitt medlemskap i och stöd för socialdemokratin måste man betrakta dessa som kollektiva maktcentra, med all den möjlighet till korruption som står till buds inom etablerade kollektiva sammanslutningar. Intresseförening är en god sak som kan främja sin rörelse, men ofta överlåter medlemmarna utvecklingen till styrelsen och känner inget eget personligt ansvar. Det är en avigsida med den representativa demokratin. Sett ur ett vänster/högerperspektiv kan en förening vara förlamande för nya idéer och spirande entusiasm. Säg den fackförening som uppfunnit någon separator (deLaval), AGA-fyr (Dalén), dynamit (Nobel), kylskåp (vonPlaten) eller TetraPac (Rausing)!


Sammanfattningsvis måste Löfvéns uttalande om blockpolitikens död mest betraktas som en retorisk fint och förhoppning att få sitta kvar i maktens centrum. Uppdelningen mellan dem som vill låta staten sköta hela ditt liv och möjligheten att själv välja väg kommer aldrig att suddas ut. Mittpartier är inte trovärdiga i svensk politik. Antingen är man för valfrihet, eller så vill man vara del i kollektivet. Om inte varken mitt, vänster eller höger kan förtjäna tillräckligt förtroende blir det så småningom missnöjespartier som Sverigedemokraterna som får all makt.


Leve blockpolitiken!


Peter Andersson* * * * * * * * * * *


"Jag har ju ingenting att säga..."        publicerat 2018-08-13


Häromdagen hörde jag ett program i radions P1 som beskrev hur staten Kina kontrollerar medborgarna. Bl a skulle man montera upp 400 miljoner övervakningskameror utöver de 170 miljoner de redan har. Med hjälp av ansiktsigenkänning kunde man hitta en person i en storstad på några minuter.


Visst är tekniken och övervakningen absurd, men programmet berättade också att Google och Facebook är avstängt i landet, men att de flesta har en – säger en – heltäckande app i mobilen med vilken man kan göra allting, från att växla meddelanden till att betala överallt. Man kan spela spel, söka information och lyssna på musik. Appen heter Wechat.


Givetvis har staten full koll på allt och alla genom appen. Vid frågan om det inte kändes obehagligt svarade en användare att det inte spelade någon roll för hon gjorde ju inget olagligt. Programledarna kritiserade kommentaren ställd mot normal personligt integritet och gick vidare till frågan om begränsningen av yttrandefrihet som appen innebar och fick kommentaren: ”Jag bryr mig inte så mycket om yttrandefrihet. Jag har ju ändå ingenting att säga!”


Denna absurda kommentar fick mig att fundera på vart Kina är på väg. Den kommunistiska diktaturen leder kineserna till konsumerande robotar utan eget liv. Jag kan inte tro annat än att detta leder till kollaps av det stora landet. Det har förvisso hänt förr: ”Det var Chi-Huang-Ti som lät bränna alla böcker…” Närmare Orwells Storebror än Xi Jinpings regim kan man knappast komma.


Att berätta

Det som skiljer oss från djuren är främst vår förmåga att utväxla mycket komplicerade budskap med varandra. Denna förmåga har medfört en häpnadsväckande utveckling av den mänskliga hjärnan, som kan processa vardagens alla intryck, känslor, kunskaper. Till skillnad mot djuren är inte livet bara att äta och fortplanta sig, utan vi har utvecklat ett behov av högre mening. Och det har vi gjort genom att tala med varandra. I bästa fall utan hinder av en censurerande överhet!


En djup tanke kan ge upphov till nya associationer hos någon annan och vid utbytet av idéer utvecklas parternas tankeliv mot nya höjder. En bra berättelse kan glädja många som tar del av den. Baksidan av fritt berättande kan vara att alltför många överskattar sin berättarförmåga och babblar på utan att få återkoppling. En bekant brukar t ex använda Facebook för att lägga upp selfisar vid sin sportutövning. Häromdagen kom ett inlägg med över 30 selfisar, som alla liknade varandra och alla de som tidigare lagts in.


Nej, att berätta kräver en viss övning. Härvid har USA ett milsvitt försprång med sin tradition av berättarutbildning – speciellt gentemot Kina där fritt utövande bevisligen hindras av en räddhågsen stat. Många andra länder minskar utrymmet för det fria ordet, t ex Turkiet, Iran, Saudiarabien, Kuba m fl.


Nog kan man bli trött på alla meningslösa budskap som skickas via sociala medier, men bland det värsta som kan hända en tänkande människa, måste väl vara att behöva känna att man inte har något att säga!


Peter Andersson* * * * * * * * * * *


Den portugisiska skolskylten        publicerat 2018-06-17


Med anledning av den pågående debatten om hur vi skall komma tillrätta med att skolungdomarna i Södra skärgården tenderar att söka sig till droger och föra bus på nätterna har vi hittat ett inlägg som spridit sig på internet. Det lär härröra från ett anslag som presenterades i vintras på en skola i Portugal för föräldrar som förmodligen ansågs ha brustit i sin del av den uppfostran som vi är skyldiga våra barn. Här översatt till svenska:Till föräldrarna!


• Vi påminner alla föräldrar att det är hemma man lär barnen de magiska orden: God dag, Snälla, Var så god, Förlåt mig och Tack


• Det är också hemma man lär dem att vara hederliga, inte ljuga, att komma i tid, vara flitiga, vara solidariska och att respektera sina vänner, de som är äldre och alla lärare.


• Hemma lär man sig också att vara renlig, inte prata med munnen full och att inte slänga skräp på golvet eller marken.


• Det är fortfarande hemma man lär sig att vara organiserad, ta god hand om sina ägodelar och inte röra andras.


• Här i skolan lär vi ut svenska, matte, historia, geografi, fysik, vetenskapliga ämnen, engelska och gymnastik. Vi bara förstärker den uppfostran som barnen får hemma av sina föräldrar!Och nog kan det i vissa fall behöva påpekas för föräldrarna att skolan inte har ansvaret för att barnen skall bli socialt anpassade. Vi läste föralldel häromdagen på ledarplats i GP en intervju med professor Inger Enkvist som menar att skolan sedan 1960-talet i sann socialdemokratisk anda mer syftat till att ge eleverna sociala förmågor än att förmedla sådana baskunskaper som de senare i livet skulle kunna använda till grund för egen tillväxt i samhället. Enkvist konstaterar att skolan misslyckats med båda syftena!


Vi har tidigare beskrivit att skolstadgan anvisar samarbete med hemmen för bästa resultat:

”Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”


Personligen kan jag tycka att det skulle vara lättare för skolan att lyckas med kunskapsförmedlingen om eleverna redan hemma hade fått lära sig det som står på den portugisiska skylten. Men om det brister i detta måste förstås skolan ha redskap att tillgripa för att korrigera där det behövs utan att ordinarie undervisning blir lidande.


Peter Andersson* * * * * * * * * * *


Bildning                                            publicerat 2018-05-10


Jag läste häromdagen att nyanlända kvinnor skall få sexualundervisning. Det är förstås mycket lämpligt, för vi kan nog inte ens föreställa oss vilket upplysningsmässigt mörker många kvinnor växt upp med i sina länder med dess förtryckande patriarkaliska prästerskap.


Men det vore väldigt mycket mer angeläget med undervisning för motsvarande pojkar och unga män. Nu har ju BRÅ, som bl a producerar den officiella kriminalstatistiken, börjat fundera på att vissa fakta som konstaterades i början av seklet – d v s överrepresentationen av invandrare i bl a våldtäktsbrott – behöver uppdateras. Det har alltför länge inte varit politiskt korrekt att notera denna överrepresentation. Men BRÅ är en myndighet som skall verka för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och arbeta med brottsförebyggande åtgärder. Enligt min mening är utbildning det allra bästa brottsförebyggande gällande unga människor i allmänhet och invandrarpojkar i synnerhet. Jämlikhet, mellan män och kvinnor som vi känner det, finns oftast inte i varken dessa pojkars vokabulär eller värdegrund.


Sexövergrepp

På nyårsafton 2016 i Köln med omgivande städer utförde män från i huvudsak Nordafrika tusentals sexövergrepp på offentliga platser. Media vågade först inte skriva att det var invandrare som stod bakom övergreppen av rädsla för att bli beskyllda för rasism. Polisen var dåligt beredd på utvecklingen och fick inte heller särskilda order att ingripa, vilket senare ledde till att den ansvarige polischefen blev avsatt. I svenska medier har denna incident bevakats dåligt, men Svenska Dagbladet har ett flertal artiklar samlade.


De senaste åren har vi kunna ta del av nyhetsrapportering från rockfestivaler där sexövergrepp ägt rum – t o m sägs att en fullbordad våldtäkt ägt rum i publikhavet vid scenen under pågående konsert. Hur det nu kunnat gå till! De som vågar antyda att det oftast är invandrarpojkar som begår dessa övergrepp i Sverige blir genast nedsablade som rasister. Hoppas att BRÅ:s statistik kan ge besked i dessa frågor.


Vi har tidigare i denna spalt framhållit utbildning som bot för många av dessa problem. Kampen mot föråldrade religiösa doktriner förs bäst av en bildad allmänhet med sunda värderingar. Religiös tro är en personlig sak och präster och prelater skall inte lägga sig i hur gemensamma lagar skapas av samhällsadministrationen och efterlevs. Bildning är vad som skapar det förnuft som fordras för att förstå sin del av gemenskapen. Bildning är det som skiljer oss från djuren och deras primitiva beteende. Bildning är vad som utmärker en människa som fungerar väl i sitt sociala sammanhang.


Vidareutbildning

I gårdagens samhälle kunde det räcka med att man en gång hade examinerats i sitt yrke, eller att man höll sig till plogen på åkern livet ut. Men dagens snabbt snurrande samhälle kräver att man hela tiden lär av allt det nya som utvecklas för att man inte skall komma på efterkälken i konkurrensen. Det krävs att man har tillägnat sig en grundläggande bildning av sammanhangen för att man skall kunna förstå att foga in det nya i det gamla. Finns det inget att hänga upp nya företeelser på går det inte att komma vidare. Utan sunda grundvärderingar att väga nya betraktelsesätt mot, riskerar man att bli ett offer för illasinnad propaganda utan att ens förstå det. Alltför många exempel ser vi hur maktgiriga potentater duperar sina medborgare och fängslar dem som förstått vad som händer och protesterat.


Alla kan inte bli rika som Bill Gates eller Ingvar Kamprad, men man kan få ett rikt liv genom att ta del av samhällets alla små och stora aspekter. Genom att främja barns naturliga nyfikenhet och lägga fram de rätta redskapen i rätt tid kan vi tillsammans bereda dem att utveckla sin förmåga att vara en del av en meningsfull samvaro. Utan bildning bara utanförskap!


Peter Andersson* * * * * * * * * * *


Facebook som redskap                  publicerat 2018-03-04


In en välskriven artikel i Aftonbladet 3 mars påvisas med stor tydlighet hur skickligt Sverigedemokraterna utnyttjar Facebook – i långt större utsträckning än de andra partierna. De skapar engagemang genom att använda rädsla och misstro som främsta redskap. Det sprider sig fort – konfirmeringsbias har vi talat om tidigare i denna spalt.


Häromdagen bevistade jag det ”boendemöte” som SDN Väst hade ordnat på Isbolaget. Temat var ungdomens ökande användning av droger och avtagande kamratkänsla. Det var en ganska trist uppvisning av gäng som driver omkring på nätterna och använder alkohol, tramadol och annat. En drogvaneundersökning som genomförts visar på extra mycket försämring på senare tid i Södra skärgården.


Det ovanligt stora antalet mötesdeltagare visar på att många vuxna tar problemen på allvar. Men det är inte i dessa familjer som problemen finns – det är bland dem som INTE kommer på sådana här möten. Redan från gamla tider har det noterats att alla föräldrar på Styrsö inte var så imponerade av skolans inverkan på barnen. Läs gärna om en konflikt 1874 som Folke Danbratt beskriver på sidan 206 (boken finns på internet). En del öbor verkar vilja gå egna vägar när det gäller barn(o)uppfostran.


I gällande läroplan för svenska skolor står bl a: ”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen.”


Värt att notera här är att skolan skall vara ett stöd för familjerna och att man skall samarbeta med hemmen. Såvitt jag förstår gäller det ALLA hem, dvs även de som inte kommer på möten. Jag råkade på mötet 1 mars vid grupparbetet hamna vid samma bord som två lärare på Styrsöskolan. På min fråga hur man arbetade med värdegrundsfrågor enligt ovan, blev svaret ganska undvikande; visst man hade haft demokrati- och tryckfrihetsteman, men inget om det grundläggande ansvarstagande som alla människor borde tränas i. Jag skriver tränas, för en del barn verkar numera mera måna om att rädda sitt eget skinn, än att ställa upp för kamraten som råkat illa ut. Allt enligt information från SDN Väst. Hursomhelst lät det som att det offentliga – skola och kommun och stat – inte hade någon del i den uppkomna situationen.


Facebook som lösning

Alla på mötet verkade ganska överens om att något borde göras, men vem som skulle göra det var ganska otydligt. Ingen verkade intresserad av att nattvandra till kl 05.00 varje helgnatt och reella förslag till hur man kunde ordna fler och attraktivare ställen för ungdomarna att träffas på saknades. Därför är nu min tanke att "Om berget inte kan komma till Muhammed, får Muhammed komma till berget", dvs vi får ta det på ungdomens vis. Låt oss lära detta av SD att använda Facebook att prägla ungdomen, när föräldrarna och skolan uppenbarligen misslyckats. Några av de sjuhundra personer som är anställda på Skolverket borde väl kunna lika bra som Sverigedemokraterna, eller förmodligen bättre om dom lade manken till. På Styrsöskolan är mobiltelefon ett tillåtet redskap och nog borde det gå att fånga elevernas uppmärksamhet och påverka opinion i deras Facebook, när Sverigedemokraterna uppenbarligen kan?


Peter Andersson


* * * * * * * * * * *


Donsö – värd förundran                  publicerat 2017-12-14


För många år sedan deltog jag på ett seminarium där vi bland annat fördjupade oss i vissa filosofiska begrepp och aspekter av dem. Ett av orden var förundran. Ett abstrakt substantiv som beskriver en viss speciell känsla.


Förundran

I dagens allt snabbare snurrande värld hinner vi sällan stanna upp och känna riktig förundran. Den där oförställbara förvåningen man upplever i något som man aldrig tidigare erfarit. Sådant som första gången man såg en film på bio – kanske med synkroniserat ljud. Hollywood har föralldel ständigt försett oss med nya upplevelser att förundra oss över. De mest omöjliga skeenden kan vi få se utspelas framför våra ögon – med multikanalljud som placerar åskådaren mitt i händelserna. Att stanna upp och låta förundran komma över en är en positiv upplevelse som man kan ägna sig åt utan att det kostar något.


Donsö

Häromdagen läste vi i Göteborgs-Posten om Donsö och alla dess rederier. Flitiga donsöbor skapar ekonomiska mirakler  – årliga vinster på över 200 miljoner kronor! Det allra märkligaste är nog Donsö Shipping Meet, som hålls vartannat år. Nu senast med över 2.000 delegater – fler än antalet boende på Donsö. En mässa med 260 utställare och man lyckas till och med utspisa alla på en gång i ett stort tält speciellt uppsatt i hamnen. Om något värt att förundras över! Det finns en anekdot som säger att en japan i rederibranschen uttryckte: ”Donsö känner jag väl till, men det där Göteborg, var ligger det?”


Akademiker

Om man vänder och vrider lite på det politiska mantrat att arbetslöshet kommer av brist på utbildning och skall mötas med studier på högskola, så måste alla donsöbor ha en hög akademisk examen. Där verkar ingen vara arbetslös! När vi byggde om vårt hus lärde vi känna en rask snickare från Donsö. En tid senare mötte vi honom som restauratör och delägare i Isbolaget. Därefter såg vi honom som sångare och gitarrist leda ett pop-band. Elektrikern som lagt in all el i vårt hus spelade bas i bandet!

Annika, Rigmor och Tryggve är delägare i Terntank


Nej, på Donsö gäller en annan slags akademi. Flit, famljeband och social gemenskap – ofta inom kyrkans ram – har skapat en särskild anda av företagsamhet. En sund "granneffekt" medför att man sporras när det går bra för grannrederiet, även om man är konkurrenter. Man hjälper varandra med råd och tips: ”Det som är bra för dig, är bra för Donsö!” Allt kan inte läras i böcker och tankarna går till det gamla lärlings/mästar-systemet, där man fick börja som lärling och arbeta sig upp för att slutligen bli sin egen ”mästare” inom rederinäringen.


En sak som också är värd förundran är Donsös ”byggvaruhandel”. Här finns det mesta som kan behövas för hemmafixaren och det är öppet hela dagarna. Visserligen får du själv hitta vad du behöver och notera vad du handlat i boken, men man fylls av ödmjukhet över den tilltro  som alla kunder visas och det är svårt att tänka att någon skulle missbruka förtroendet.


Vi styrsöbor gör nog bäst i att hålla ögon och öron öppna för de positiva vibrationerna bland Donsös företagare. Lite sund förundran över våra grannar kan göra oss gott!


Peter Andersson* * * * * * * * * * *


Debattartikel i ETC 27 nov              Publicerat 2017-11-27


Även skärgårdsbarn behöver mångfald

KD i Göteborg med debattartikel i dagstidningen ETC Göteborg


Göteborgs Södra skärgård är en fantastisk tillgång som är mycket populär, både bland de göteborgare som bor där och bland besökare. Det finns mycket som fungerar bra i skärgården. Livskvaliteten är hög och sysselsättningsgraden är hög. Men det finns förstås också utmaningar. I Södra skärgårdens fall går utmaningarna att jämföra med de i glesbygd, och det påverkar möjligheterna att ha ett välfungerande samhälle i alla avseenden.


Kristdemokraterna i Göteborg presenterade därför i förra veckan ett paket med förslag för skärgården, kallat Välfärd och utveckling. Vi kräver satsningar på välfärden i hela Göteborg, men också särskilda satsningar i skärgården som möter de speciella förutsättningar som finns där. Samtidigt måste de utvecklingsmöjligheter som finns släppas fram.


När man ser hur skolan i skärgården fungerar blir glesbygdsproblematiken tydlig. Variationer i årskullarnas storlek slår mycket hårdare än på fastlandet, eftersom det inte går att hämta elever från olika områden på samma sätt. I en del årskullar är klasserna fyllda, i andra är de det inte. Därför är det svårt att planera och driva en långsiktig verksamhet. Problematiken med småskalig verksamhet går igen även inom äldreomsorgen,- och därför finns ett särskilt stöd till stadsdelen kallat förhöjt grundbelopp.


Beloppet ligger i dag på drygt 10 miljoner kronor men det räcker inte till. Vi föreslår därför nu att det höjs, med 2 miljoner kronor, och beloppet ska vara indexerat. Detta skapar bättre förutsättningar att driva skola i skärgården, och det är helt nödvändigt om vi vill att hela Göteborg ska leva.


För Kristdemokraterna är föreningslivet en grundpelare i samhället, som är lika viktig som det offentliga och näringslivet. Därför är föreningsbidrag och andra typer av stöd till föreningslivet mycket viktiga och Kristdemokraterna har tillsammans med Alliansen föreslagit en 50-procentig höjning av föreningsstödet. Men Södra skärgården har särskilda förutsättningar utifrån sin geografiska position. Det är inte lika lätt för barn och ungdomar att välja bland en mångfald av föreningar med olika inriktningar som det är i andra delar av Göteborg, eftersom det inte är lika lätt att resa mellan hem och aktivitet som för dem som bor på fastlandet. Vi föreslår att när stöd till föreningar delas ut ska särskild hänsyn tas till kommunikationsmöjligheter och geografiskt läge. Även skärgårdsbarn måste kunna välja mellan en mångfald av föreningar.


Sjöfartsnäringen i Södra skärgården har stort inflytande internationellt. Ett flertal rederier och sjöfartsanknutna företag har sin bas här. Flera verksamheter är världsledande, vilket blir tydligt på Donsö Shipping Meet som hålls vartannat år och samlar tusentals människor från hela världen. En Science park i Södra skärgården skulle göra att kunskapen om och intresset för detta från stadens politiker måste bli större.


Göteborg har i dag tre Science parks, där forskning och utbildning kopplas samman med företagen för att främja innovation och skapa framgångsrika samarbeten. Lindholmen, Sahlgrenska och Johanneberg Science parks är alla tre framgångsrika på sina respektive områden. Södra skärgården Science park ska ha fokus på de maritima näringarna och givetvis ska företagarna själva ha stort inflytande på utformningen. På så sätt kan kommunen ta en aktivare roll i utvecklingen av dessa men också öka den egna kunskapen om dessa och bidra till att stärka en hållbar utveckling för näringarna.


Vårt paket innehåller 14 förslag på hur Göteborgs Södra skärgård ska nå sin fulla potential. Utöver det som nämnts ovan vill vi bland annat förstärka strandstädningen för att förbättra miljön i skärgården, och utreda fler målpunkter för skärgårdsbåtarna, utöver Saltholmen och Stenpiren. Göteborgs skärgård ska vara levande året om, och kunna växa och utvecklas.


David Lega (KD), Oppositionsråd

Hampus Hagman (KD), Oppositionsråd* * * * * * * * * * *


Vad göra mot skadegörelsen?        Publicerat 2017-11-09


Viktor heter jag och jobbar på fritidsgården Öhålan på Styrsöskolan. Det som har hänt med toaletten på Bratten är mycket tråkigt, men går tyvärr inte att göra ogjort. Något vi däremot kan göra är att tillsammans jobba förebyggande för att fler saker inte skall förstöras eller ännu värre, att någon faktiskt skadar sig i samband med detta.


Att det är ungdomar som är skyldiga till dessa händelser är möjligt, men dock inte självklart. OM det är så vill jag dock poängtera att det i så fall rör sig om individer och inte om ungdomar som grupp. Om ni bara visste vilka underbara ungdomar vi har här ute!


Om vi leker med tanken att det är ungdomar som ligger bakom dessa händelser, så vet vi att det i flera olika kompisgäng och i åldrar ända från 7:an och uppåt konsumeras mycket alkohol och ofta. Vi vet också att många ungdomar är ute till tidig morgon och att det är först efter tolvslaget saker jämförbara med dessa händelser sker. Att det också är i samband med alkohol händelser som dessa sker är heller inte helt otänkbart.


Så vad kan vi göra?

– Prata med era ungdomar under kvällen, fråga vad de gör och var de är

– Prata med dem när de kommer hem

– Ta en promenad på helgkvällar för att se hur era ungdomarna har det på kvällarna


Det är först och främst ni föräldrar där ute som har makten att förändra den trend som nu utvecklar sig snabbt bland våra ungdomar.


Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig på 0707-55 76 21 eller viktor.tornkvist at vastra.goteborg.se


Viktor Törnkvist


* * * * * * * * * * *Krönika i Jajja Magzine 3 nov          Publicerat 2017-11-08


Dystopi stavas iPhone


En rörelse av refuseniks i Silicon Valley har börjat uppmärksamma de negativa effekterna på individer och samhälle när vi uppslukas av våra sociala flöden. Många klarar inte längre att sätta gränser till gränssnitt som utvecklats för att få oss att hänga kvar.


På ICA i Årsta gräver en tvååring och en fyraåring med händerna i två lådor var vid lösgodiset. Mormor står bredvid djupt försjunken i sin iPhone. När jag frågar om hon kan släppa mobilen och ta hand om barnen reagerar hon aggressivt och börjar skrika att jag förstör deras trevliga stund tillsammans. Kvinnan föser sina barnbarn till kassorna skrikande åt mig. Min egen åttaåring skäms för att pappa lagt sig i. Jag tror inte att kvinnan normalt skriker i affärer, men när hon blev påkommen med att glömma barnen för sina fantastiska sociala flöden blev det för mycket.


Varje dag ser vi människor som helt uppslukade av sina mobiler vandrar över gator utan att uppmärksamma trafiken runt omkring sig. Vi tittar på mobilen det första och sista vi gör under dagen och flera hundra gånger däremellan. Det är ingen slump att vi inte kan släppa flödena – de är utvecklade av några av de smartaste människorna som finns på jorden.


Justin Rosenstein, 34 år, har ställt in operativsystemet på sin laptop att blocka den sociala sajten Reddit. Han har dessutom blockat Snapchat som han jämför med heroin och har satt tidsbegränsningar för hur mycket han får använda Facebook. När han senast köpte en ny iPhone lät han sin assistent aktivera föräldrakontrollen så att han inte ska kunna installera nya appar.


Rosenstein är särskilt försiktig med Facebooks like-knapp som han menar ”ger mängder av pseudo-njutning”. Rosenstein var en av de ingenjörer som skapade like-knappen när han arbetade på Facebook. Idag är med en ny rörelse som försöker hindra att mänskligheten vandrar in i en dystopi som domineras av gränssnitt som gör det omöjligt för oss att begränsa vår tid med sociala medier.


I jakten på användarnas uppmärksamhet har i grunden goda människor skapat en värld där mänskliga relationer får stå tillbaka för hur många likes det går samla. Appar som Snapchats vars grundfunktionalitet bygger på att unga människor ständigt måste posta uppdateringar till hela sin bekantskapskrets för att inte förlora i en helt gameifierad värld. Det är dessutom en värld där troll, sexuella förövare, jihadister och populister får verka ostörda.


Det är hög tid att vi diskuterar hur vi vill att de stora plattformarna ska fungera. Vi måste få makten över att styra och filtrera våra flöden för andra syften än att bara hålla oss fast i flödena. Det är rimligt att plattformar som Facebook är helt transparenta med hur de får oss att fasta i flödena.


Urban Lindstedt


* * * * * * * * * * *Fake news, hur sprids de?                Publicerat 2017-10-28


På Vetenskapsstudion nr 5 som sänds från 28 oktober i SVT Play får vi veta mycket om vår egen roll i spridandet av falska nyheter.


Riddare för sanningen eller charlatan med egen agenda?


I programmet talades om det stora hotet mot det demokratiska samhället, när verkligt empiriska och underbyggda fakta från noggranna vetenskapsmän inte anses trovärdiga av vissa. Det finns hos alla en psykologisk medfödd funktion att helst ta till sig sådant som man själv tror är riktigt och förkasta det som motsäger egna åsikten (konfirmeringsbias). Man söker ständigt bekräftelse och använder "faktaresistens" för att sortera bland intrycken.


Mest skrämmande tycker jag att diagrammet nedan är.


På vänstra axeln visas prestationens faktiska storlek och på vågräta axeln hur stor kunskap man besitter. Den röda kurvan visar hur prestationen ökar med ökande kunskap i frågan, medan den blå visar vilken prestationsförmåga man själv anser sig ha i det som frågan gäller. Lite skrämmande är det att se hur de med lägst kunskap i ämnet tror sig om att prestera betydligt bättre än de faktiskt gör. Motsvarande gäller dem som faktiskt har stor kunskap tenderar att ödmjukt undervärdera sin förmåga.


Skrämmande är också att sex av tio på sociala medier delar med sig till sitt nät av ”vänner” artiklar som de inte ens läst igenom. Det låter bara så häftigt!!!  I skolan poängteras att eleverna skall ”tänka själva”. Visst, men om skolan inte har förmedlat och etablerat en kunskapsbas av vetenskapliga sanningar, hur skall de då kunna hitta rätt i dagens stora informationsflöde?I programmet påtalas vidare att de falska nyheterna inte sprider sig själva. De är användarna själva som gör det! Befriande är att notera att Tidningen Metro har etablerat en separat redaktion; Viralgranskaren som gräver i de falska nyheterna och spräcker bubblorna. Dom har faktiskt hållit på sedan 2014 och deras arbete blir förstås alltmer värdefullt i dessa desinformationens tidevarv.


Vidare kan man läsa i denna artikel vad man själv kan göra för att hindra de som vill vilseleda oss. Alla kan inte som Sokrates vända och vrida på tingens ordning, men vi kan alla känna ansvar att söka det sanna och hindra spridandet av osanningar med sin egen agenda.


Peter Andersson


* * * * * * * * * * *Så kartläggs du av Facebook           Publicerat 2017-08-27


I dagens Aftonbladet (obunden socialdemokratisk) publicerar Martin Schori en mycket genomarbetad artikel om hur Facebook används för att manipulera opinionen med smarta verktyg. Med hjälp av t ex ”likes” kan du omedvetet berätta massor om dig själv utan att du vet om det. Donald Trumps stab var skickliga att utnyttja detta vid valet, men även svenska institutioner har börjat använda de insamlade datamängderna. Så här går det till enligt Schoris undersökning:


• Facebook kartlägger – och sparar – allt du gör på sajten. Och alla andra sajter de äger och samarbetar med. Allt du skriver i Messenger analyseras, allt du gör på Instagram (som ägs av Facebook) kartläggs.


• Även kreditkortsköp, Google-sökningar och hur du rör dig registreras, kopplas ihop och analyseras.


• Detsamma gäller när du lajkar, du berättar inte bara för dina vänner hur du reagerar på deras budskap, du ger också Facebook och dess annonsörer information om hur du reagerar på budskap.


• För drygt ett år sedan lanserade Facebook olika reaktioner – som hjärta, förvåning eller ilska – istället för bara en gillaknapp. Det var inte bara för att användarna tycker det är roligare (som Facebook motiverade förändringen med): Det är också en guldgruva för företag och politiska kampanjer. Nu kan de än mer precist veta hur du reagerar.


• Även Facebook-quizzar, som ofta begär tillgång till din profil, kan användas för att samla in information om dig och dina vänner. Just dessa är ofta gjorda av andra företag än Facebook, och deras enda syfte är att få sälja vidare så mycket som möjligt av dina Facebook-data.


Här är länken till den intressanta artikeln!


Peter Andersson


* * * * * * * * * * *Livsattityder och värderingar             Publicerat 2017-08-08


Vid kaffet under en tillställning jag besökte nyligen uppkom resonemang kring det omdebatterade begreppet vinst. Medan någon ondgjorde sig åt att skattepengar i åldringsvård och skola kunde inkasseras av vissa entreprenörer, menade andra att möjligheten till vinst var själva drivkraften till effektivt företagande och en faktor bakom hela samhällets utveckling. Dessa undrade också varför privata konsultföretag, byggfirmor och transportföretag som kommunen anlitar slipper att löpa gatlopp i pressen när de redovisar vinst.


Efter en stund spetsade någon till diskussionerna genom att framkasta frågan om vad ordet fabrik representerade. Någon menade att det är en plats där råvaror förädlas till ett högre värde för att i konkurrens med andra kunna avsättas på en marknad. Genast replikerade en yngre man att fabriken är den plats där fabrikören suger ut arbetarna som med sitt slit därmed tack vare övervinster berikar fabrikören.


I bägge exemplen ser man en mäktig skillnad i värdering och livsattityd – entreprenörskap kontra kollektivism, enskilt ägande kontra gemensamt, frihet att välja själv kontra att fösas in i något som massan bestämt.


Som väl är i vårt land kan vi fritt diskutera olika aspekter av vår tillvaro – bara någon tillhandahåller en plattform att uttrycka sig på. Om inte galoscherna passar så kan man ju flytta. Faktum är att många också gör det, t ex emigrerade över 50.000 svenskar 2014.


Vinst i offentlig förvaltning

Något som jag börjat fundera över på senare tid, är vad utebliven vinst i offentlig förvaltning har lett till. Där skall ju nämligen inte uppstå någon vinst! Visst förs vinstmedel ständigt över från kommunala och statliga bolag till Magdalena Anderssons tomma lador, men jag tänker på hur de offentligt anställda inte nödvändigtvis behöver tänka på att vara så effektiva. Man har ju en budget som skall gå åt och alla eventuella besparingar skulle ju medföra att budgeten blir mindre nästa år, varför det gäller att med alla medel se till att anslaget förbrukas. Vid mina inblickar i offentlig verksamhet har jag noterat en frapperande skillnad i synsätt när det gäller att lösa uppgifter kostnadseffektivt jämfört med i privat verksamhet.


New Public Management

Det var tydligen Margaret Thatcher som på 80-talet initierade NPM som skulle få offentlig förvaltning att likna den konkurrensutsatta privata verksamheten. Det gick tydligen sådär även i Sverige när man försökte sig på detta. Det är därför intressant att ta del av den diskussion som blossat upp igen. Följ gärna denna länk och notera även kommentarerna.

Margaret Thatcher var Storbritaniens premiärminister 1979-1990   

 

Under 90-talets krisår fick Lindbeckkommissionen i uppdrag att hitta vägar ur den offentliga sektorns galopperande expansion. Jag hörde själv professorn retoriskt fråga åhörarna hur vi kunde tro att Sverige som enda land på planeten skulle kunna ha en så gigantisk offentligt finansierad sektor. En av kommissionens slutsatser var också att konkurrensutsätta den offentliga sektorn.

Assar LIndbeck är född 1930 men still going strong


Här i Göteborg har LOV – Lagen Om Valfrihet i hemtjänsten fördröjts av S och V i kommunfullmäktige. Anledningen torde vara rädsla för att konkurrera ut den kommunala verksamheten som löper stor risk att inte klara upphandlingar när kvalitet och kostnad vägs in på ett neutralt och objektivt sätt. Inte ens tjugotre år efter Lindbecks varningar vågar göteborgspolitikerna lämna monopolets skyddsvallar!


Det är alltså i synen på vinst som skiljelinjerna går. Min farfar, som var från smålandsgränsen, brukade säga: "För mycket och för lite skämmer allt." Jag tycker det är ett passande ordstäv att ta till när man diskuterar för- och nackdelar med vinst. Den företagare borde skämmas som utnyttjar offentliga medel till ”för mycket”. Men den politiker som använder sin makt att bevilja ”för lite” borde också skämmas!


Peter Andersson


* * * * * * * * * * *


Folkrörelser på Styrsö?                   Publicerat 2017-07-13


En ledare i GP den 11 juli om folkrörelser ledde till lite funderingar över ämnet. En definition är: ”Folkrörelserna bildas av … människor som huvudsakligen drabbas av att staters och företags rutiner följs…” Läs gärna mer på Wikipedia!


Våra mest typiska folkrörelser är Väckelserörelsen, Nykterhetsrörelsen och Arbetarrörelsen. Idrottsrörelsen är också stor men hör inte riktigt hit, eftersom den inte har sin upprinnelse som protest mot någon överhet. Väckelserörelsen protesterade mot självgoda statspastorers monopol, nykterhetsrörelsen mot det etablerade superiet som uppkom från 1787, då egen tillverkning av brännvin blev tillåtet. Arbetarrörelsen protesterade mot fabrikörernas girighet och brist på ansvar för de anställda.


De stora folkrörelserna är idag etablerade och stöds ofta av staten på olika sätt. När GP påpekade detta gick en av de utpekade – IOGT/NTO – i taket och försvarade sig dagen efter i ett genmäle. Man framförde där bl a att civilsamhället visst ”blomstrar och det svenska folkets engagemang är enormt.” Konstigt då att det behövs så mycket stöd av lotterier och Bingolotto!


Efter att nu lärt känna Styrsö i några år är jag tvärtom förvånad över bristen på öbornas engagemang i föreningarna. Bortsett från idrottsklubben och vissa frikyrkor är intresset för ideella insatser mycket begränsat. Man verkar nöjd med allting och gör inte ens sin röst hörd om man bortser från det vardagliga tjattret på Facebook. Gamla föreningar som Arbores och Hembygdsföreningen har svårt att fylla sina styrelser och funktionärsposter. Företagarföreningen och Turismutvecklingsföreningen har gått i dvala av brist på engagemang. Inte ens parkeringsproblemen på Saltholmen som berör nästan alla kan samla folk till någon aktion. Om man undantar protesterna 2016 när man ville reducera den exklusiva rätten till egen p-plats som innehas av 426 privilegierade!


I maj hade vi ett möte om lokal demokrati som man kan läsa om på nyhetssidan. Av de ca 4.500 i Södra skärgården kom knappt 30 personer för att höra om möjligheten att engagera sig och påverka sin egen vardag. Det är väl dessvärre inte unikt i vårt land, där vi alla verkar ha fullt upp med att göra karriär, hämta barn på dagis och köra dem till träningen. Det gäller tyvärr även de som har arbetslivet bakom sig – alltid är det något att göra som berör det egna och få har tid att ägna åt ideella gemensamma insatser. Folkbildning t ex göre sig icke besvär på Styrsö! Lokal demokrati och nya folkrörelser verkar inte kunna etablera sig i dagens oformliga och väl avslipade samhälle. Vi har det kanske för bra och har för lite fri tid att ägna åt annat än tänka på vardagens egna små bestyr?


Härute verkar ingen ”drabbas av att staters och företags rutiner följs…”


Och det kan ju vara skönt att tänka på.


Peter Andersson


* * * * * * * * * * *Alla onda ting är tre                   Publicerat 2017-06-22


Tre är ett betydelsefullt tal för människor. Alla goda ting är tre säger man, tredje gången gillt och upprepningar i t ex sagor (Tre bockarna Bruse) är ofta förekommande. Och varför skulle man inte kunna säga att alla onda ting är tre?


Personligen funderar jag ibland på tre stora systemfel som civilisationen frambringat, men som debatteras otillräckligt – möjligen inte det första exemplet:


Miljömissbruket

Sakta, sakta börjar vi inse att det inte funkar att fortsätta med att gräva upp och förbruka jordens alla resurser och en medvetenhet har börjat spira, främst hos de yngre. Förnekare som t ex Trump kommer att sakta dö ut och kompetensen att återanvända råvaror ökar. Fast fortfarande sticker många huvudet i sanden. En enda flygresa t o r till Thailand släpper ut lika mycket miljöskadlig CO2 (per person) som familjebilen gör på ett helt år (1.500 mil)!


Pendlingen

Om vi har börjat inse det skadliga att slösa med jordens resurser, så gäller det förvisso inte den för de flesta självklara rätten att bo och arbeta på vitt skilda platser. Goda vägar och bra kollektivtrafik förutsätts av såväl företag som arbetstagare. Man t o m subventionerar med skatteavdrag de som åker extra långt till jobbet.


1900-talets industrialisering och specialisering har medfört allt större koncentration av fabriker och byggnader för tjänsteproduktion. På bara hundra år har antalet lantbrukare minskat från 85% av befolkningen till idag endast 16.000. Hur många är det idag som kan promenera till jobbet? Västtrafik kör varje dag nio varv runt jorden och svenskarna cyklar 158 varv runt jorden (Trafikanalys 2015:14). Varje dag! Till detta kommer förstås all bilkörning som säkert är minst lika mycket.


Jag vill påstå att det är oerhört kostsamt i resurser och tidsspillan med allt detta åkande. Inte nog med att vägar och spår aldrig tycks räcka till hur mycket man än bygger ut – fordonen skall ställas upp på dyrbara ytor vid arbetet och i hemmet. Trängsel och ofrånkomliga olyckor!


I dessa fibernätets tider måste verkligen inte alla samlas i samma kontorslandskap varje dag. Internet medför oanade möjligheter till arbete hemma och i små kontorslandskap i bostadsområdet. Redan finns möjlighet att t ex konsultera läkare med en app i telefonen och att inte dessa möjligheter utvecklas fortare beror på att transporter taxeras för lågt. Alla transporter!


Om inte åkning skall kvoteras eller utsättas för myndighetskontroll måste alternativ till pendlingen ges statliga incitament. Ett sådant är att kraftigt beskatta alla transporter. Då skulle öppnas möjlighet att etablera system och lokaler som inte kräver 100% fysisk närvaro på en central plats. Givetvis kan inte alla fabriker ersättas med arbete på distans, men vi måste börja tänka på ett samhälle där pendling betraktas som något skadligt, dyrt och fult!


Beskattning

Det tredje onda området är den onaturliga beskattningsmodell infördes 1902. Då fick arbetsgivarna överta fogdarnas roll som skatteindrivare i och med inkomstbeskattningen.  Mot allt sunt förnuft strider att beskatta mänsklig flit, som ju betraktas som något gott. Som det nu är betalar arbetsgivaren lika mycket i skatt och avgifter som löntagaren får i plånboken. När denne sedan skall använda sina surt förvärvade slantar tar staten in ytterligare 25% i moms. Hur stimulerande är sådant för arbetsivern? Målet måste vara att frigöra allt mänskligt arbete från beskattning och lägga över det på ägande. För att motverka skadliga koncentrationer av ägande skall sådan beskattning vara progressiv – ju mer man äger, desto större andel skall man betala i skatt. Media redovisar ofta hur gigantiskt ägande koncentreras alltmer på bekostnad av massorna med begränsat inflytande.


Att denna debatt inte förs är för mig en gåta. Man kan förstå utvecklingen från tider då statliga fogdar enklast kunde roffa åt sig av gårdens antagna produktion av säd eller smör. De besuttna ”frälset” var svårare att komma åt. Vid arvsskifte kunde man förstås enkelt gå in och beskatta det som registrerats som arvegods och i senare tid använda fastighetsskatt efter ett åsatt värde. Både arvsskatt och fastighetsskatt är emellertid inte goda instrument, eftersom föräldrarnas flit och omsorg att samla ihop till sina barn beskattas och att fastighetsskatten inte tar hänsyn till att det är banken som oftast äger merparten av fastigheten. I min tanke om alternativ till arbetsbeskattning skulle bankernas förmögenheter och fordringar också vara föremål för ägandebeskattning.


Idag är en omläggning till ägandebeskattning fullt möjlig genom modern datateknik. Hur detaljerna skall utformas lämnar jag därhän, men det skall baseras på att man deklarerar vad man äger med avdrag för skulder. Om man inte deklarerar sitt ägande skall det ägda förverkas. I stället för att deklarera en gång om året skall deklaration ske genom anmälan om ägande. En undre gräns om vad som behöver deklareras skall givetvis finnas. Men avräkningen av skatt kan ske dagligen – eller t o m varje sekund – inga konstigheter för dagens datorer. Redovisning kan ske summerat per vecka eller månad allt efter skattebetalarens behov.

Visst är resonemanget i de båda senare onda tingen lite framtidsinriktad – kanske utopisk – men varje resa börjar med ett första steg. Kanske har jag tagit det här?


Peter Andersson


* * * * * * * * * * *


Hur vi skapar en terrorist           Publicerat 2017-06-04


I dessa tider då vissa enskilda marodörer väljer att meja ned en helt oförberedd allmänhet, måste man börja söka efter grunden till detta omänskliga beteende. Snart kommer man fram till att det rör sig om personer som misslyckats i sin mänskliga mognad. Men eftersom det är förmyndarnas uppgift att vägleda de ofärdiga mot högre grad av mänsklighet är det egentligen ingen som kan svära sig fri från att det nu har gått som det har gått.


Marodörerna - nästan alltid män - har oftast det gemensamt att de känner sig misslyckade med sin roll i samhället. I växandet har de skuffats undan av andra som tagit plats. Redan i den ”socialdemokratiska” skolan där alla förutsätts ha samma möjligheter till framsteg finner en del att de inte verkar kunna prestera som andra. Åter andra som har väldigt lätt för sig tråkas ut av för låga utmaningar och kan hamna utanför av den anledningen.


När man betraktar den enorma skillnaden i syn på olika funktionsnedsättningar (det senaste ordet för handikapp) av fysisk och psykisk karaktär blir man betryckt. Personer med lätt uppfattbara funktionsnedsättningar som att sakna en lem, syn eller hörsel, eller tydliga invärtes störningar får massor av samhällets stöd i utbildning och arbetsplatsanpassningar. Däremot får den som diagnosticeras med ångest, autism, ADHD och andra psykiska funktionsnedsättningar kämpa en bister strid emot samhällets omsorgsinstitutioner. Kön till BUP i Göteborg är 550 personer och den som väl fått möjlighet till ett första besök kan få vänta i två år på diagnos och adekvata åtgärder.


Jag vill hävda att det är i skolan som marodörerna skapas. Det är lika orimligt att tro att alla har samma förutsättningar att ta till sig nödvändig kunskap och grundläggande värderingar, som att alla skulle kunna springa lika fort, eller lyfta lika tunga vikter. En del talar om intelligens som ett mått på mental kapacitet och ingen vill väl ifrågasätta att denna kapacitet kan vara olika stor mellan enskilda individer. Något som det talas om allt mer är social kapacitet, dvs individens förmåga att samspela med andra, som en viktig faktor. Jag vill påstå att det är politikernas och samhällets fel att inte sätts in mer resurser till stöd för - speciellt unga - personer som riskerar att tappa sugen och bli förbittrade. Det är ju denna förbittring som leder till att man låter sig rekryteras av gangsterklubbarna eller våldsjihadismen.


Medan gangsterklubbarna inte primärt vill skapa rädsla hos allmänheten – de drivs bara av ett groteskt penning- och maktbegär – så tar den övervägande delen av andra våldsmarodörer sin övertygelse från skenutbildade ”imamer” och ”talibaner” som lyckas tyda Koranen så att alla som inte är muslimer måste dödas. Eller skrämmas in under den våldsislam som de förespråkar! Jesus var en profet som predikade kärlek till nästan och även om det inte är lika tydligt hos Mohammed, så fanns det inte på kartan att man skulle ha ihjäl grannen för att skrämmas. De religiösa ”förkunnarna” har genom alla tider uttytt Guds ord som det passar bäst för dem själva och för stunden. Birger Jarl högg inte bara huvudet av motståndarna vid Herrevadsbro - han hade vana från biskopsutlysta ”missionsresor” i Finland. Vid korsfärderna välsignade ”kristna” kyrkomän de som red ut med: ”Död åt de otrogna muselmanerna”! Med detta sagt vill jag ha fastlagt att den som av olika skäl inte fått tillägna sig grundläggande kunskaper och värderingar alldeles för lätt faller offer för karismatiska personer som lockar med hög status eller eviga jungfruar i Paradiset.


Det talas ofta bland miljöaktivister att vi måste rädda jorden till kommande generationer och cykla mera. Personligen anser jag att vi måste rädda jorden från människor som tenderar att falla utanför mänskligheten. Den som har lite svårare att lära sig kunskap eller social samverkan måste få allt stöd vi kan ge. Om inte kommer de att slå tillbaka med allt större våld och i allt större omfattning. Och min tro är att ju fler huvuden vi själva med våld försöker hugger av på denna hydra, desto fler växer det ut. Enda vägen fram för mänskligheten är omtanke, hänsyn och massor av objektiv empirisk kunskap.


Peter Andersson


  * * * * * * * * * * *


Fria bloggen


Ibland går man omkring och funderar på något som kan känner är viktigt och som man tycker andra borde få ta del av. På denna sida är tanken att låta det där kåseriet om förhållanden på Styrsö eller hur man tycker att beslutsfattarna borde tänka komma fram till andra. Man kanske inte kan omdana världen, men i stället för att knyta händerna i fickorna kan det vara bra att få det ur sig. Kanske påverkas någon?


Här publicerar vi allt som kan beröra Styrsö och lämnar möjlighet till kommentarer på blogg@styrsosamverkan.se. Kortare inlägg kan också lämnas på vår Facebookgrupp.


Välkommen med dina tankar!


© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!