Dokument Skjutfält

SiS
Styrsö i Samverkan

Militärens smällande och vår boendemiljö


Prövningen av de miltära skjutningarna runt Känsö har pågått en längre tid i olika instanser och har bollats hit och dit. Remisser och överklaganden avlöser varandra. Nu ligger avgörandet hos regeringen (troligen Försvarsdep) och där skall fastläggas om riksintresset för dessa omfattande skjutningar är större än för alla oss som vistas här året runt. Och alla båtmänniskor och turister på sommaren! 
      Kartorna visar tydligt att sprängning av laddningar är mycket störande och dessutom knappast nödvändiga att utföra just här! Däremot förefaller vanlig skjutning även med tung kulspruta inte vara störande. 

       Vi söker vidare efter handläggning i regeringen för att ge var och en möjlighet att påverka sin politiker med fakta och åsikter.


Det senaste om Skärgårdsskjutfältet!

Länkar till dokument


2010-12-21 Lnst Tillstånd Miljöbalk pdf 20 MB 

2011-03-29 Lnst yttrande 1 MD pdf 50 kB 

2011-04-19 Lnst yttrande 2 MD pdf kB 

2011-05-23 Lnst yttrande 3 MD pdf kB 

2011-10-12 Lnst yttrande 4 MD pdf 40 kB 

2012-06-25 Lnst Yttrande MD överkl jun-12 pdf 170 kB 

2013-06-25 RiksdProt (S) vs (MP) pdf 170 kB 

2014-10-10 RegKansl Begäran om yttrande mm pdf 1 MB 

2014-10-27 Lnst Yttrande MD överkl okt-14 pdf 40 kB 

2009-01-19 Ak5 Karta 3.1 A pdf 4 MB 

2009-01-09 Ak4 Karta 3.3 A pdf 4 MB 

2009-01-09 1kg Karta 3.14 A pdf 4 MB 

2009-01-09 TungKsp/båt Karta 3.16 A pdf 4 MB 

2009-01-09 TungKsp/Känsö Karta 3.17 A pdf 4 MB 

2009-01-09 TungKsp/Pottan/Båt Karta 3.18 A pdf 4 MB 

2009-01-09 TungKsp/Pottan Karta 3.19 A pdf 4 MB  

2009-01-09 2kg/Galt Karta 3.21 pdf 4 MB 

2009-01-09 2kg/Rävhh Karta 3.22 pdf 4 MB 

2016-04-00 SBK PM Buller Brännö pdf 440 kB

2017-12-04 RegKansl Remisshant pdf 10 MB 

2018-01-19 Lnst Yttrande RegKansl pdf 100 kB 

2018-02-22 FM RedovisnPerspektiv 2020 pdf 1,7 MB

2018-09-20 FM Yttr t Donsö m hänv pdf 1,3 MB

2018-11-28 D Josefsson (M) avslagen motion forcerad handl pdf 170 kB

2019-11-15 Försvarsmaktens yttrande ang proposition pdf 1 MB

2019-12-08 GP redovisar fakta i målet - Skärgårdsuppropet pdf 600 kB

2019-12-09 Noteringar från "Skärgårdsrådet" pdf 1 MB

Detonationer på Rävholmen kan ge 95-100 decibel (C) på Styrsö

© Copyright 2020 - SiS - All Rights Reserved - Vi använder inte cookies!