Våra ärenden

Diskussioner och påverkan

För att i någon mån möjliggöra insikt i ett ärendes utveckling försöker vi sammanställa inlagor, kommentarer

och beslut på denna sida. Oftast blir det ett pdf-dokument med länkar som vi fyller på med det senaste nedtill.

Våra ärenden


Ärende

Senaste info


Offentliga toaletter vid båtterminalerna

Vi har tröttnat på allt tal om Göteborg  & Co m fl skickar ut besökare till bl a Styrsö. Vi välkomnar besökare året om, men vi måste få kommunens hjälp med sådant som papperskorgar och inte minst toaletter vid båtterminalerna. Läs vår inlaga 2016-11-03.

En tjänsteman svarade 2011-11-28, varpå vi replikerade 2016-11-30.

Ny inlaga till Ann-Sofie Hermansson skickad 2017-02-17 jämte PM.

Projektledare Lovisa Gårlin träffade toa-guppen på Styrsö 2017-10-20.

Gårlins rapport om toalettbehovet

Mejlväxling med den nya handläggaren i nov -18

2018-11-16


Planer för Styrsö

Syftet är att skapa en handlingsberedskap och göra en samlad bedömning av den fysiska miljön för att bibehålla och utveckla ett levande skärgårdssamhälle. Läs här! Fördjupningen ska skapa förutsättningar för förtätning inom befintlig bebyggelse, viss utbyggnad och bevarande av värdefulla miljöer. Fördjupningen antogs av kommun- fullmäktige den 11 december 2003.

Vi hittade de officiella noteringarna från Stadsdelens dialogträff 2016-05-16.

Läs Ulla Herlitz bok här!

Läs Gustafs noteringar från möte 2017-05-14!

Inbjudan till LEK-dagar 12-13 oktober

2017-08-09


Turism och besöksnäring

Av gemensamt intresse för styrsöborna är att våra gäster finner sig väl tillrätta och får möjlighet att upptäcka vår unika miljö. Vi har plats för dem och kan också tjäna pengar på deras besök, även om kommunens förvaltningar sänder motstående signaler. Vi har samlat några dokument över tidigare utredningar och annat.

Ola Tulldahl är med i en mellankommunal styrgrupp

2017-03-22


Kalvhagskolan

Under många år har Kalvhagskolan haft problem med dålig inomhusmiljö. Trots flera insatser har man inte lyckats komma till rätta med situationen. Av den anledningen har andra lösningar diskuterats. Se bakgrund.

Den 20/1 2016 arrangerade SIS ett öppet möte för att få information i frågan och den

26/1 2016 tog så SDN Västra Göteborg beslut om att Kalvhagskolan skall flytta till nya lokaler, som skall placeras vid Styrsöskolan.

Den 21/6 2016 tog SDN Västra Göteborg beslut om att begära investeringsmedel från kommunstyrelsen samt att förvaltningen ska återkomma till stadsdelsnämnden med ytterligare information om Styrsöskolan och dess närliggande projekt.

I oktober 2016 hölls ett avstämningsmöte mellan LS, LF och STF, och där är vi nu. Det pågår många byggprojekt i Göteborg och var i processen Kalvhagskolan befinner sig, vet vi inte i dagsläget. Se rapport 2017-01-23.

PowerPoint-bilder från kommunens möte 2017-05-16

Rapport från SDN:s infomöte på Styrsöskolan 3 oktober

Kommunens PowerPoint-presentation 3 oktober

Rektor informerar om skolflytten 2018-04-19

Insändare i Göteborg-Posten 16 nov om vandaliseringar

2018-11-16


TPUSS -> TPuls -> P-frågan

Trafik- och parkeringsutredning Södra Skärgården är ett projekt som Stadsbyggnadskontoret i Göteborg håller i med uppgivet syfte att skapa förutsättningar för att en attraktiv skärgård som är tillgänglig för alla. De flesta öbor och därmed SiS har inte imponerats av förslagen utan kritiserat projektet på olika sätt.

Åsikter om kostnader hämtat från Facebook 

Här en länk till deras webbplats

Presentation TPuls i Ö-dialogen 2016-09-15

Nytt uppdragsdirektiv från Stadsledningskontoret om TPuls

TPuls presentation på Ö-dialogen 2016-12-01 

I slutet av 2016 har Kommunen bytt inställning till våra P-problem och angett nya direktiv. En konsultfirma, Tyréns, har fått uppdrag att presentera olika lösningar:

Tyréns förslag med tre olika lösningar från maj -17 (29 MB)

Protester mot nya höjningar av P-avgifterna i dec -17

Statsledningskontorets utredning om Saltholmen 

SSiS yttrande över SLK:s förslag

Göteborgs-Posten rapporterar 2018-03-28

SSiS aktivitetsrapport 2018-04-18

2018-04-19


Ö-dialogen i Västra Göteborg

Ö-dialogen är enligt politikerna ett forum för samtal och ömsesidig information mellan företrädare för befolkningen i skärgården och stadsdelsnämnden. Här kan du läsa vidare.

Protokoll från SDN Västra Göteborg 2016-08-30 kan du läsa här

Protokoll från Ö-dialogen 2016-09-24 kan du läsa här

Gunnlaugs noteringar från Ö-dialogen 2016-10-13 kan du läsa här

Protokoll från Ö-dialogen (64 sid) 2016-12-01 kan du läsa här

Protokoll från Ö-dialogen 2017-02-02 kan du läsa här

Protokoll från Ö-dialogen 2017-05-04 kan du läsa här

Protokoll från Ö-dialogen 2018-03-09 kan du läsa här

Protokoll från Ö-dialogen 2018-10-17 kan du läsa här

2018-11-16


P-platser på Saltholmen

Efter att det kommunala  P-bolaget lagt ett förslag i slutet av 2015 att ta bort fast förhyrda P-platser på Saltholmen har det uppstått kraftiga opinionsyttringar från boende i Södra skärgården som motsätter sig förslaget. Läs vår rapportering.

Kommunen drog tillbaka förslaget att ta bort de fasta platserna, men problemen kvarstår likväl. Nu sommartid är det kaos. I webbläsaren kan man läsa folkets röst som publiceras på Facebook.

P-bolagets presentation på Ö-dialogen 2016-12-01

Frågan redovisas numera i T-Puls här ovanNy samverkan för hela Södra Skärgården

Kanske inspirerade av SiS har krafter satts i rörelse för ett större samarbete i hela Södra skärgården. P-bolaget hade stormöte på Donsö den 20 mars. Läs rapporten.


Därefter samlade sig öborna till en gemensam debattartikel i GP som du kan läsa här. Fortsättning följer säkert.


SSiS har nu egen hemsida

2016-08-07Fria Styrsöbloggen

Ibland går man omkring och funderar på något som kan känner är viktigt och som man tycker andra borde få ta del av. Vi prövar nu att upplåta låta plats till det där kåseriet om förhållanden på Styrsö eller hur man tycker att beslutsfattarna borde tänka. Det finns möjligheter till kommentarer. Klicka här!

2018-11-25
© Copyright 2018. - SiS - All Rights Reserved. - Vi använder inte cookies!